Spektroměřiče

Co dělat, když se můj spektrometr nechce připojit?
  1. Zajistěte, aby byly splněny minimální požadavky spektrometru
  2. Ujistěte se, že spektrometr komunikuje s počítačem
  3. Ujistěte se, že byl spektrometr kalibrován
  4. Ujistěte se, že byl spektrometr správně nastaven
  5. Restartujte RCC
Co dělat, když můj spektrometr nevyhledává receptury?

Při použití spektrálních měření jsou důležité hodnoty LAB. Na základě toho Redlike porovnává výsledky měření spektra s daty LAB v databázi a ukazuje vám ty nejlepší shody.

Pokud spektrometr neukazuje žádné výsledky, mohou být příčinou dvě věci:

  1. Zkontrolujte, zda máte v databázi vložené hodnoty LAB (pro tento účel je můžete exportovat pomocí Redlike Importer)
  2. Zkontrolujte, zda je spektrometr kalibrován a správně nastaven